Παραστaσεις και ∆ρaσεις µeχρι και σhµερα

31/1/2019: Εκπαιδευτικό σεµινάριο από την χορεύτρια και performer Ina Gerginova µε θέµα “το σώµα στο playback”

27-28/2/2019: Παράσταση θεάτρου playback  στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελµατική Επανένταξη)  για τους εργαζόµενους της δοµής

25/5/2019: Εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Μεγάλη ιστορία στο playback theatre» από την πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια Soline Daccache

9/6/2019: Παράσταση θεάτρου «playback» στο θέατρο ΠΥΞΙ∆Α

22-23/6/2019: Συµµετοχή των “StoryDrops” στο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το θέατρο playback στην Σόφια από την πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια  Karina Bettina Gisler που οργανώθηκε από την βουλγαρική οµάδα playback “Storycatchers”

19/9/2019: Συµµετοχή µελών της οµάδας στο εκπαιδευτικό εργαστήριο στο Βερολίνο µε θέµα «embodiment in playback theatre» από την Anastastya Virobyeva πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια του θεάτρου Playback

14/1/2019: Παράσταση θεάτρου playback µε «∆ικά µου λόγια» στο proastio art center

2/2/2020: Παράσταση θεάτρου playback µε «∆ικά µου λόγια» στο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Πετρούπολης στα πλαίσια του «χωµατερή project»

18-19/12/2021: Παράσταση θεάτρου playback με τίτλο «Self Stories» σε πολιτιστικό χώρο της Καλλιθέας